Fiskeregler

 • Fiskesæsonen er fra 16. april t.o.m. 15. oktober.
 • Der må højst være én krog på linen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager. Overtrædelse medfører udelukkelse fra fiskeri i Skjern å vandsystem i et år. Fiskeridirektoratet underrettes.
 • Fiskeri med rejer og rogn er i flg. Bekendtgørelsen for Skjern å systemet helt forbudt.
 • Ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof skal der benyttes cirkelkrog uden modhager. Dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager i krogstørrelse 12 eller en enkeltkrog der er mindre..
 • Kvoten deles i 2 størrelsesgrupper. Dvs. 1 gruppe af fisk over 75cm og 1 gruppe af fisk under 75cm.
  Indførelse af størstemål kan ses på forsiden på hjemmesiden: www.skjernaasam.dk
 • Når kvoten i de to størrelsesgrupper er opbrugt må der kun praktiseres catch & release fiskeri efter laks. Herefter SKAL laks genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Der indføres kvotestop i den vestlige del af Skjern å systemet når 90% af kvoten i begge størrelsesgrupper er opfisket. Resten af kvoten må kun opfiskes opstrøms Tarp Bro i Skjern å, opstrøms jernbanebroen i Vorgod å samt opstrøms Vester Ringvej i Omme å.
 • Der må hjemtages / aflives 1 laks pr. person pr. år, så længe kvoten indenfor de 2 størrelsesgrupper ikke er opbrugt. Overtrædelse medfører udelukkelse fra fiskeri i Skjern å vandsystem i indeværende samt efterfølgende år. Fiskeridirektoratet underrettes.
 • Alle laks og havørreder, der fanges SKAL registreres pr. registreringskonvolut eller online på www.skjernaasam.dk senest 4 dage efter fangst. Registreringen skal være på nettet senest 1 uge efter fangst.
 • Der må kun hjemtages/aflives 2 havørreder pr. person pr. år (SÅS opfordrer til genudsætning af alle havørreder)
 • Laksekontingent, fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.

Bestyrelsen for Skjern Å Sammenslutningen

Nyeste kommentarer

17.10 | 15:30

Tak for det

17.10 | 14:22

Alle de test du har kørt virker da fin. så her er en hilsen fra en ikke test.
Hilsen Svend

16.10 | 16:44

_ja ja som det da kører

16.10 | 16:43

- og virker det her også